Computer Buster Regular Series

PA 110


PA 110 (4 x 1)

PA 111

gallery


PA 111 (6 x 1)

PA 112

gallery


PA 112 (4 x 1) With Line Indicator

PA 113

gallery


PA 113 (4 x 4) With Line Indicator

PA 114

gallery


PA 114 (6 x 1) With Line Indicator

PA 115

gallery


PA 115 (6 x 6) With Line Indicator

PA 121

gallery


PA 121 (4 x 1) Metal Body With Line Indicator

PA 122

gallery


PA 122 (4 x 1) Metal Body With 15 Amp Capacity